Kształtki, kanały, anemostaty, kratki

Kanały wentylacyjne typu E

Kanały wentylacyjne typu E mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych w zakresie temperatur /powietrza transportowanego/ od-10 C do + 50 C

Konstrukcja

I. Kanały proste

Kanały wentylacyjne typu E wykonane są z nieplastyfikowanego /twardego/ PVC i składają się z płaszcza oraz dwóch kołnierzy. Po przekroczeniu pewnych wymiarów wykonywane są dodatkowe usztywnienia kanałów. Kanały wentylacyjne dzielą się na V grup konstrukcyjnych /patrz tabela 1/ różniących się od siebie grubością płaszcza, kołnierza lub usztywnienia. Grubości materiałów z którego wykonany jest kanał w poszczególnych grupach konstrukcyjnych ujęto w tabeli 2. Wymiary i kształt przekroju porzecznego kanałów mogą być wykonane indywidualnie, zależnie od wymagań dokumentacji technicznej. Kanały montowane są ze sobą lub z elementami współpracującymi połączeniami kołnierzowymi. Projekt instalacji z kanałów typu E powinien określać sposób podwieszania ciągów wentylacyjnych.

II. Kształtki /kolana, łuki, zwężki, trójniki itp.

Kształtki wentylacyjne wykonuje się w sposób zapewniający zachowanie wymagań dokumentacji jak również parametry zawarte w grupach konstrukcyjnych kanałów.

Grubości materiałów i długości kanałów w typowym wykonaniu.

Grupa konstrukcyjna dł. kanału gr. płaszcza gr. kołnierza gr. usztywnień
 

wymiary [mm]

I 2000 3 4 -
II 2000 4 4 3
III 2000 4 5 4
IV 1000 - 2000 4,0 - 5,0 5,0 - 6,0 5
V 1000 5 6 5

Grupy konstrukcyjne kanałów

TAGWENT s.c.   42-600 Tarnowskie Góry   ul.M.Reja 15   Tel./Fax 032 285-16-10