Czerpnie, wyrzutnie

Wyrzutnie dachowe typu A, B, C

Wyrzutnie dachowe Typu A,B,C są w instalacjach wentylacyjnych końcowym elementem ciągu kanałów wentylacyjnych /prostokątnych, okrągłych/ wywiewnych. Stosowane w wentylacji mechanicznej gdy zachodzi konieczność wyrzutu powietrza pionowo do góry.

Wyrzutnia Typ A ma cztery boki nieosłonięte i zapewnia 4 - stronny wylot powietrza. Stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej.

Wyrzutnia dachowa Typ B ma cztery boki osłonięte żaluzjami i zapewnia 4 - stronny wylot powietrza. Stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej gdy powietrze wywiewane nie jest zanieczyszczone gazami trującymi. Zaleca się stosować wyłącznie w wypadkach koniecznych, uzasadnionych warunkami lokalnymi.

Wyrzutnie Typu C stosuje się jako zakończenie ciągu kanałów wentylacyjnych okrągłych instalacji wywiewnej.

Wyrzutnie ścienne typu A, B, C

Wyrzutnie ścienne Typu A,B,C mają zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie kanałów wentylacyjnych wywiewnych /prostokątnych lub okrągłych/ usytuowanych w ścianie zewnętrznej budynku.

Wyrzutnie ścienne Typu A zaopatrzone są w żaluzje stałe zabezpieczające otwór wyrzutowy przed opadami atmosferycznymi. Wyrzutnie ścienne Typu A zaleca się stosować wyłącznie w przypadkach koniecznych i uzasadnionych warunkami lokalnymi.

Wyrzutnie ścienne Typu B mają żaluzje zamykające otwór wyrzutowy w okresie nieczynnej instalacji wywiewnej.

Wyrzutnie ścienne Typu C są zakończeniem instalacji mechanicznej wywiewnej wykonanej jako okrągły otwór wyrzutowy w ścianie zewnętrznej budynku. Wyrzutnie Typu C mają żaluzje zamykające otwór wyrzutowy w okresie nieczynnej instalacji wywiewnej.

Czerpnie dachowe typu A, B, C

Czerpnie dachowe Typu A,B,C są w instalacjach wentylacyjnych końcowym elementem ciągu kanałów wentylacyjnych /prostokątnych, okrągłych/ nawiewnych.

Czerpnia dachowa Typ A ma 4 - stronny wlot powietrza osłoniety siatką. Najczęściej stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej.

Czerpnia dachowa Typ B ma cztery boki osłonięte żaluzjami i zapewnia 4 - stronny wlot powietrza. Najczęściej stosowana w instalacjach wentylacji mechanicznej.

Czerpnia dachowa Typu C /okrągła/ ma wlot powietrza osłonięty siatką. Najczęściej stosowana jest w instalacjach wentylacji mechanicznej.

Czerpnie ścienne typu A, B

Czerpnie ścienne Typu A,B stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie prostokątnych /Typ A/ lub okrągłych /Typ B/ otworów czerpnych usytuowanych najczęściej w zewnętrznych ścianach budynku. Czerpnie zaopatrzone są w żaluzje stałe zabezpieczające otwór czerpny przed opadami atmosferycznymi.


TAGWENT s.c.   42-600 Tarnowskie Góry   ul.M.Reja 15   Tel./Fax 032 285-16-10